Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI

•Thông qua 42 nghị quyết 

Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm, cuối giờ sáng 18/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc. 

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết trên hệ thống máy tính bảng.
Đại biểu HĐND tỉnh tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết trên hệ thống máy tính bảng.

Kỳ họp đã thông qua 42 nghị quyết quan trọng, trong đó có: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh BR-VT; Nghị quyết về định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt Đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 2 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật… 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết của HĐND. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, trong đó có các nội dung: Thúc đẩy các chỉ tiêu phát triển còn thấp, các dự án, công trình trọng điểm; Triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa-xã hội... Các ban và đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND, bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

(Mời bạn đọc xem toàn văn nội dung phát biểu bế mạc Kỳ họp của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trên trang 3, số báo này).

Tin, ảnh: TUỆ LÂM-TƯỜNG NGÂN

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT