Đề xuất điều chỉnh tăng chi cho biên chế

Chiều 29-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; Nghị quyết bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 86/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn sâu các giải pháp nhằm điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, trên cơ sở nhu cầu chi thực tế của các cơ quan, đơn vị, trượt giá năm 2017, 2018 và các chế độ làm tăng chi hoạt động. Theo đó, mức đề xuất điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động bình quân cho cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên cấp tỉnh là 20 triệu đồng/biên chế/năm. Dự thảo cũng đưa ra các đề xuất mức điều chỉnh tăng khác đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 có tổng diện tích đất cần chuyển mục đích là 68,55ha để thực hiện 21 dự án. Về chuyển mục đích sử dụng đất, có 105 dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 408,72ha. Đến nay, các công trình, dự án này chưa hoàn thành do các chủ đầu tư đang lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu các địa phương phải tích cực hơn nữa trong công tác định giá đất bồi thường làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất để làm dự án; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để người có đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi chấp hành quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi đất, triển khai dự án. Về danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương rà soát kỹ các dự án trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để bảo đảm đạt hiệu quả.

Tin, ảnh: QUANG VŨ (Báo BRVT)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT