Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Đấu thầu
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
2 Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu
4 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
5 Sửa đổi hồ sơ mời thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
6 Phát hành hồ sơ mời thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
7 Làm rõ hồ sơ mời thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
8 Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp. Lĩnh vực Đấu thầu
9 Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu Lĩnh vực Đấu thầu
10 Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu
11 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu
12 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
13 Sửa đổi hồ sơ mời thầu Lĩnh vực Đấu thầu
14 Phát hành hồ sơ mời thầu Lĩnh vực Đấu thầu
15 Làm rõ hồ sơ mời thầu. Lĩnh vực Đấu thầu
16 Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp. Lĩnh vực Đấu thầu
Hiển thị 16 kết quả
của 1