Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã. Lĩnh vực Xây dựng
2 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã. Lĩnh vực Xây dựng
3 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Lĩnh vực Xây dựng
4 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Lĩnh vực Xây dựng
5 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng
6 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
7 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
9 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Lĩnh vực Xây dựng
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Lĩnh vực Xây dựng
12 Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh. Lĩnh vực Xây dựng
13 Gia hạn giấy phép xây dựng. Lĩnh vực Xây dựng
14 Điều chỉnh giấy phép xây dựng. Lĩnh vực Xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng tạm Lĩnh vực Xây dựng
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (không thuộc các đường đã được UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở xây dựng cấp phép xây dụng). Lĩnh vực Xây dựng
Hiển thị 16 kết quả
của 1