Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Công nhận gia đình văn hóa. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
2 Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
3 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
4 Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
5 Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
6 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
7 Giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký hoạt động với thư viện cấp huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
8 Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
9 Chia tách, sáp nhập thư viện cấp huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
10 Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
11 Công nhận tổ dân phố văn hoá Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
12 Công nhận làng văn hóa Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
Hiển thị 12 kết quả
của 1