Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Thanh Tra
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo. Lĩnh vực Thanh Tra
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Lĩnh vực Thanh Tra
3 Thủ tục xử lý đơn. Lĩnh vực Thanh Tra
4 Thủ tục tiếp dân Lĩnh vực Thanh Tra
5 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh vực Thanh Tra
6 Thủ tục xử lý đơn thư Lĩnh vực Thanh Tra
7 Thủ tục tiếp dân. Lĩnh vực Thanh Tra
8 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Thanh Tra
9 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Thanh Tra
Hiển thị 9 kết quả
của 1