Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
2 Xác nhận hộ nghèo. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
3 Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
4 Thủ tục trợ cấp xã hội cho khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
6 Giải quyết trợ cấp đối tượng trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
7 Giải quyết trợ cấp XH đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
8 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
9 Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
10 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
11 Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
12 Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
13 Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
14 Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
15 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
16 Hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
17 Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo. (nội dung thay đổi) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
18 Giải quyết trợ cấp XH đối tượng là người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.(thay thế) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
19 Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội. (nội dung thay đổi) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
20 Giải quyết trợ cấp đối tượng trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. (nội dung thay đổi) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 26 kết quả.
của 2