Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng công chức cấp xã
Tiêu đề Chuyên mục Số lượt xem Ngày xuất bản
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 883 02/04/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 198,0m2; quyền sử dụng đất diện tích 553,53m2 và quyền sử dụng đất diện tích 256,4m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 806 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 737 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 821 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 702 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 597 04/03/2019
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 1156 20/09/2018
Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 3096 17/08/2018
Nội quy Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2633 28/06/2018
Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2363 15/06/2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2299 11/06/2018
Triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2139 15/06/2018
Thông báo thời gian và nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2277 19/05/2018
Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018. Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2413 04/05/2018
Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2628 02/02/2018
Về việc phê duyệt điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2130 02/02/2018
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 3112 09/01/2018
Về việc phê duyệt nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2226 09/01/2018