Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng công chức cấp xã
Tiêu đề Chuyên mục Số lượt xem Ngày xuất bản
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 198,0m2; quyền sử dụng đất diện tích 553,53m2 và quyền sử dụng đất diện tích 256,4m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 135 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 88 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 97 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 94 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 71 04/03/2019
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 870 20/09/2018
Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2654 17/08/2018
Nội quy Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2306 28/06/2018
Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2115 15/06/2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2045 11/06/2018
Triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 1891 15/06/2018
Thông báo thời gian và nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2031 19/05/2018
Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018. Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2097 04/05/2018
Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2349 02/02/2018
Về việc phê duyệt điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 1939 02/02/2018
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2792 09/01/2018
Về việc phê duyệt nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2074 09/01/2018