Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng công chức cấp xã
Tiêu đề Ngày xuất bản Số lượt bình chọn Số lượt xem tags
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức. 02/04/2019 1525
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 198,0m2; quyền sử dụng đất diện tích 553,53m2 và quyền sử dụng đất diện tích 256,4m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1236
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1186
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1409
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1111
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1008
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 20/09/2018 1340
Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 17/08/2018 3428
Nội quy Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 28/06/2018 2951
Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 15/06/2018 2562
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 11/06/2018 2557
Triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 15/06/2018 2393
Thông báo thời gian và nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 19/05/2018 2505
Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018. 04/05/2018 2704
Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 02/02/2018 2851
Về việc phê duyệt điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 02/02/2018 2288
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 09/01/2018 3338
Về việc phê duyệt nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018 09/01/2018 2413