Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng giáo viên năm 2017
Tiêu đề Ngày xuất bản Số lượt bình chọn Số lượt xem tags
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức. 02/04/2019 1525
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 198,0m2; quyền sử dụng đất diện tích 553,53m2 và quyền sử dụng đất diện tích 256,4m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1236
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1186
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1409
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1111
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 04/03/2019 1008
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) 07/11/2018 1810
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2017-2018 (đợt 2) 06/11/2018 1420
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) 23/10/2018 1747
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển và triển khai một số nội dung trong tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 29/08/2018 2373
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Lê Thị Mai 10/08/2018 2534
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Thị Hoài 10/08/2018 2330
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Phạm Thị Điểm 10/08/2018 2228
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Phi Thắng 10/08/2018 2166
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2). 09/08/2018 2224
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2). 09/08/2018 2839
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) 20/04/2018 2441
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2). 23/03/2018 3293
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017-2018 29/12/2017 3291
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018. 08/12/2017 1772