Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Tin từ Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho biết, từ ngày 19 đến 29-10, 2 công trình hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen tiến hành xả lũ.
Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.