Người dân cần biết Người dân cần biết

Lịch tiêp công dân định kỳ của Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai năm 2019

Lịch tiêp công dân định kỳ của Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai năm 2019.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY

 
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.