Người dân cần biết Người dân cần biết

Niêm yết danh sách kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trong kỳ xét tuyển năm học 2018-2019.

Ngày 29/3/2019, UBND huyện Châu Đức ban hành Thông báo số 1540/TB-UBND về việc niêm yết danh sách kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trong kỳ xét tuyển năm học 2018-2019.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY