Người dân cần biết Người dân cần biết

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức.

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức.

Theo quy định tại Điều 48, Luật Đất đai năm 2013. Nay UBND huyện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức; thông báo đến các cơ quan và UBND các xã, thị trấn được biết và triển khai thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

>>> Kế hoạch sử dụng đất năm 2019: Xem chi tiết

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.