Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019

Ngày 18/12/2018, UBND huyện ban hành thông báo số 1045/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019.

>>> Xem nội dung chi tiết:   TẠI ĐÂY