Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2017-2018 (đợt 2)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2):

1. Phạm Thị Bích Liễu

2. Nguyễn Phạm Tú Danh

3. Trần Lam Thùy Duyên

4. Nguyễn Hoài Linh

5. Võ Thị Minh Hiếu

6. Nguyễn Khánh Linh

7. Đỗ Nguyễn Nhất Thanh

8. Phan Hương Giang

9. Hoàng Thị Việt Hà

10. Trần Thị Thu Hương

11. Mai Thị Huyền

12. Ngô Thị Diền

13. Trần Thị Tình

14. Võ Thị Thu Nương

15. Nguyễn Thị Chí Tuyến

16. Nguyễn Thùy Giang

17. Đinh Thị Ngọc Uyên

18. Nguyễn Thị Ngọc Hà

19. Nguyễn Thị Thiên Thu

20. Huỳnh Thị Thu Thúy

21. Nguyễn Thị Hồng Phương

22. Nguyễn Thị Thu Hương

23. Đinh Thị Kiều Vân

24. Nguyễn Thị Hồng Nhung

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân

26. Cao Thị Hồng Phúc

27. Hoàng Thị Nhị

28. Trần Thị Út Nhi

29. Lê Thị Thu Lan

30. Nguyễn Thị Hồng Trang

31. Phan Thị Ngọc Phương

32. Lê Thị Kim Nhung

33. Nguyễn Thị Hải Yến