Người dân cần biết Người dân cần biết

Tổ chức kiểm tra, xác hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức

Ngày 26/10/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND Tổ chức kiểm tra, xác hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY