Người dân cần biết Người dân cần biết

MỞ LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ NĂM 2019

Nội dung chi tiết tại đây: Xem chi tiết.

 

MẪU 01-01-02-04-05- ĐĂNG KÝ DTBD 2019 Tại đây

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.