Người dân cần biết Người dân cần biết

Lịch trực các ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) của Lãnh đạo UBND huyện

UBND huyện thông báo lịch trực cơ quan trong các ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) của Lãnh đạo UBND huyện, cụ thể như sau:

1. Ngày 01/9/2018 (thứ Bảy)

Ông Nguyễn Công Vinh - Chủ tịch UBND huyện

2. Ngày 02/9/2018 (Chủ nhật)

Ông Nguyễn Tấn Bản - PCT.UBND huyện

3. Ngày 03/9/2018 (thứ Hai)

Ông Hồ Thúc Tiên - PCT.UBND huyện

 

* Số điện thoại liên hệ:

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Ông Nguyễn Công Vinh

3961671

0913840091

Ông Hồ Thúc Tiên

3881122

0918.425.956

Ông Nguyễn Tấn Bản

3881800

0907.703.989

 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, ban ngành, UBND các xã-thị trấn  lịch trực cơ quan trong các ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) của Lãnh đạo UBND huyện.

>>> Thông báo số 784/TB-UBND