Người dân cần biết Người dân cần biết

Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Châu Đức thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.

>>> Xem nội dung chi tiết: Thông báo số 706/TB-UBND ngày 17/8/2018