Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc tạm ngừng hoạt động của Bộ phận cấp Căn cước công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Châu Đức

Nội dung chi tiết tại đây: Xem chi tiết.