Người dân cần biết Người dân cần biết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018

Nội dung chi tiết tại đây: Xem chi tiết.