Người dân cần biết Người dân cần biết

Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo tại đây: Xem chi tiết.