Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)

UBND huyện Châu Đức thông báo thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2), cụ thể như sau:

1/ Kéo dài thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) đến hết ngày 11/5/2018 (trong giờ hành chính).

2/ Về nhu cầu tuyển dụng: Giáo viên tiểu học 14 chỉ tiêu; giáo viên mầm non 70 chỉ tiêu.

3/ Về điều kiện đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ và một số nội dung khác được quy định cụ thể tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 22/3/2018 của UBND huyện.

4/ Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ tại:

- Phòng Nội vụ, huyện Châu Đức, Số 70 Trần Hưng Đạo, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- SĐT liên hệ: (025430 .961853 - 963868

* Xem chi tiết tại: Thông báo số 230/TB-UBND ngày 20/4/2018