Người dân cần biết Người dân cần biết

Triển khai thực hiện NĐ 91/2017 ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Nội dung chi tiết báo cáo tại đây: Xem chi tiết.

Nội dung Nghị định 91 tại đây: Xem chi tiết.