Người dân cần biết Người dân cần biết

Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018

Ngày 08/12/2017, UBND huyện Châu Đức ban hành văn bản số 736/TB-UBND về việc thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018

>>> Xem nội dung chi tiết kết quả: THÔNG BÁO SỐ 736/TB-UBND

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành thông báo này, người dự thi tuyển có quyền gửi đơn (theo mẫu đăng trên trang thông tin điện tử huyện) về phòng Nội vụ huyện Châu Đức đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển (không thực hiện phúc khảo đối với nội dung thi thực hành)

Kết qả được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Châu Đức, phòng Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử huyện Châu Đức.

UBND huyện Châu Đức thông báo để các thí sinh được biết./.