Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã
Ngày 16/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã ban hành Thông báo số 59/TB-HĐKTSH về triệu tập công chức tham dự kỳ thi kiểm tra, sát hạch

Về thời gian: 

+ Lúc 07h00, thứ Bảy ngày 25/11/2017

+ Lúc 13h00, thứ Bảy ngày 25/11/2017

Về địa điểm: Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM Computer, số 565 Trương Công Định, Phường 7, TP.Vũng Tàu

Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm: Thông báo số 59/TB-HĐKTSH