Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chứ thi viết, thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018

Ðường link công văn: Download tại dây.