Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc điều chỉnh khung điểm xếp loại giờ giản thực hành các Khối trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018

Ðường link công văn: Download tại dây.