Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc Chỉ đạo thực hiện Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr

Đường link công văn Văn phòng HĐND-UBND huyện: Download tại đây.

Đường link kết luận của Thanh tra huyện: Download tại đây.