Người dân cần biết Người dân cần biết

Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủ ban nhân dân Huyện

Thực hiện quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND huyện có Thông báo số 447/TB-UBND ngày 13/10/2014 bố trí lịch tiếp công dân theo định kỳ vào sáng Thứ ba hàng Tuần.

 

Do Thứ ba tuần này, ngày 04/7/2017, Chủ tịch UBND huyện bận công tác đột xuất, vì vậy Chủ tịch UBND huyện dời lịch tiếp công dân tuần này vào chiều Thứ hai ngày 03/7/2017. Các tuần tiếp theo vẫn tiếp thường xuyên vào sáng Thứ ba hàng tuần.

Xem chi tiết Thông báo tại đây