Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc Thu hồi 78,433,8m đất tại xã Kim Long (lô đất trước đây do Trường Quân sự Quân khu 7 quản lý) theo điểm d khoản 1 điều 64 luật Đất đai 2013.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY