Người dân cần biết Người dân cần biết

Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016

Ngày 20/01/2016, UBND huyện Châu Đức ban hành thông báo về kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

>>> Tải Quyết định 10837/QĐ-UBND: TẠI ĐÂY

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY