Người dân cần biết Người dân cần biết

Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

Ngày 18/11/2016, UBND huyện Châu Đức ban hành thông báo số 451/TB-UBND về kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY

>>> Đơn phúc khảo