Người dân cần biết Người dân cần biết

Phân công lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba-HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 07/11/2016, UBND huyện Châu Đức ban hành văn bản số 3327/UBND-VP về tổ chức phân công lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba-HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY