Người dân cần biết Người dân cần biết

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Lưu trữ huyện Châu Đức năm 2016.

Ngày 12/9/2016, UBND huyện Châu Đức ban hành thông báo số 321/TB-UBND về việc Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Lưu trữ huyện Châu Đức năm 2016.

>>> Xem nội dung chi tiết Thông báo số 322/TB-UBND tại đây!