Người dân cần biết Người dân cần biết

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2016

Ngày 12/9/2016, UBND huyện Châu Đức ban hành thông báo số 321/TB-UBND về việc Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2016

>>> Xem nội dung chi tiết Thông báo số 321/TB-UBND tại đây!