Người dân cần biết Người dân cần biết

Vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 09/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ban hành thông báo số 25/TB.SKHCN về việc vận hành sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

>>> Xem nội dung chi tiết: Thông báo số 25/TB.SKHCN tại đây!