Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa năm 2016

Ngày 08/6/2016, UBND huyện Châu Đức thông báo một số nội dung về kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa năm 2016, cụ thể như sau:

>>> Xem chi tiết Thông báo số 220/TB-UBND!