Người dân cần biết Người dân cần biết

Thu hồi 603.733.0 đất tại khu vực Nông trường mỳ (củ) thuộc xã Bàu Chinh và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho UBND huyện Châu Đức quản lý.

Ngày 28/01/2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc Thu hồi  603.733.0 đất tại khu vực Nông trường mỳ (củ) thuộc xã Bàu Chinh và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho UBND huyện Châu Đức quản lý.

>>> Xem nội dung chi tiết Quyết định số 216/QĐ-UBND tại đây!