Người dân cần biết Người dân cần biết

V/v mất giấy CNQSDĐ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất và cấp lại phó bản giấy CNQSDĐ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Ông Nguyễn Đình Long bà Đỗ Thị Sương tại xã Đá Bạc

/documents/10180/1133712/Copy%20of%20272.pdf

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.