Người dân cần biết Người dân cần biết

V/v Thông báo lịch tiếp công dân của VPĐK đất đai năm 2020

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.