Người dân cần biết Người dân cần biết

Danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND huyện và các xã-thị trấn thuộc huyện Châu Đức.

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

tại UBND huyện và các xã-thị trấn thuộc huyện Châu Đức.

    

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành "Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức thông báo danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND huyện và các xã-thị trấn thuộc huyện như sau:

STT

THỦ TỤC

LĨNH VỰC

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

A. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh.

Hoạt động xây dựng

 

X

2

Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình ) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh.

 

X

3

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

X

 

4

Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

X

 

5

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Xuất bản, In và Phát hành

X

 

6

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

X

 

7

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình

X

 

8

Thủ tục công nhận lại "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

X

 

9

Thủ tục công nhận lần đầu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

X

 

10

Thủ tục công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

X

 

11

Thủ tục công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

X

 

12

Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

X

 

13

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

15

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

16

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

17

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

18

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

 

19

Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

Kiến trúc quy hoạch

 

X

20

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Tài nguyên nước

X

 

21

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của HTX

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

X

 

22

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

X

 

23

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

X

 

24

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh HTX

X

 

25

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( Đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện)

X

 

26

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký HTX

X

 

27

Đăng ký thành lập hợp tác xã.

X

 

28

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thi đua- khen thưởng

X

 

29

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

X

 

30

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

X

 

31

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

X

 

32

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

X

 

33

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

X

 

34

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

X

 

35

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

X

 

36

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (Cấp Huyện)

X

 

37

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Người có công

X

 

38

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

X

 

39

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Môi trường

X

 

40

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

X

 

41

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

X

 

42

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

X

 

43

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

 

44

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

 

45

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

X

 

46

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp huyện)

X

 

47

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh( Cấp huyện)

X

 

48

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

X

 

49

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Lễ hội

X

 

50

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

X

 

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Kinh doanh khí

 

X

52

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ Tịch

X

 

53

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

X

 

54

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

X

 

55

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

X

56

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

X

 

57

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

X

 

58

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

X

 

59

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

X

 

60

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

X

 

61

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục Đào tạo

X

 

62

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

X

 

63

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

X

 

64

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

Đấu thầu

X

 

65

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

X

 

66

Đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia.

X

 

67

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

X

 

68

Mời thầu

X

 

69

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

X

 

70

Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

X

 

71

Cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu.

X

 

72

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

X

 

73

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

X

74

Thông báo tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh

 

X

75

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

X

76

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

 

X

77

Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể

 

X

78

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

X

 

79

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

X

 

80

Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố để trông giữ xe có thu phí của hệ thông đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

Đường bộ

X

 

81

Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

X

 

82

Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phận hè phố không vào mục đích giao thông của hệ thông đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

X

 

83

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường đường địa phương đang khai thác

X

 

84

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

X

 

85

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác

X

 

86

Thủ tục chấp thuận biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

X

 

87

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý

X

 

88

Thủ tục cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe vào đường cấm của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

X

 

89

Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý

X

 

90

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng Thực

X

 

91

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

X

 

92

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

X

 

93

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Bảo trợ xã hội

X

 

94

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

X

 

95

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

X

 

96

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

X

 

97

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của phòng Lao động

X

 

98

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

X

 

99

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

X

 

100

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (Cấp Huyện)

Bồi Thường Nhà Nước

X

 

101

Thủ tục trả lại tài sản (Cấp Huyện)

X

 

102

thủ tục phục hồi danh dự

X

 

103

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường ( Cấp Huyện )

X

 

104

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

X

 

B. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ-THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

1

Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình

X

 

2

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước

X

 

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tôn giáo

X

 

4

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

X

 

5

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

X

 

6

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ( Cấp xã )

Thi đua- khen thưởng

X

 

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

X

 

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

X

 

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

X

 

10

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

X

 

11

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

X

 

12

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

X

 

13

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hộ Tịch

X

 

14

Thủ tục đăng ký khai tử

 

X

15

Thủ tục đăng ký kết hôn

X

 

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

X

 

17

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

X

 

18

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

X

 

19

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

X

 

20

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

X

 

21

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

X

22

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Hòa Giải Cơ Sở

X

 

23

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

X

 

24

Thủ tục bầu hòa giải viên

X

 

25

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên thông thủ tục giấy GKS-ĐKTT-BHYT

X

 

26

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

X

 

27

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục Đào tạo

X

 

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Chứng Thực

X

 

29

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Bảo trợ xã hội

X

 

30

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

X

 

III. Thông tin chung:

- Địa chỉ truy cập: https://bariavungtau.vnptigate.vn/trang-chu/dich-vu-cong (Hoặc vào đường link "Dịch vụ công trực tuyến" tại trang thông tin điện tử UBND huyện Châu Đức: http://chauduc.baria-vungtau.gov.vn)

- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hợp lệ: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

- Sau khi được xác nhận hồ sơ hợp lệ qua mạng, tổ chức/công dân sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại di động và thư điện tử thông báo hồ sơ được tiếp nhận. Theo thời gian thông báo trên lịch hẹn, tổ chức/công dân đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Đức và mang theo bộ hồ sơ gốc (bản chính) để đối chiếu, lưu hồ sơ và nhận kết quả.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của huyện đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để biết và thực hiện./.

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.