Người dân cần biết Người dân cần biết

Các thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020

Xem chi tiết Thông báo tại đây