Người dân cần biết Người dân cần biết

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.