Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc chi tiết tổ chứcxét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020

/documents/10180/943524/4848-kh-ubnd_0001.pdf

Xem chi tiết Thông báo tại đây

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.