Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc thay đổi lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện

Xem chi tiết Thông báo tại đây

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.