Người dân cần biết Người dân cần biết

Kết quả điểm thi của các thí sinh trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu năm 2018

Xem chi tiết Thông báo tại đây