Người dân cần biết Người dân cần biết

Công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây