Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện 5.583,2m2 để đầu tư xây dựng dự án Siêu thị tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

>>> Xem nội dung chi tiết: Thông báo số 05/TB-TTPTQĐ