Người dân cần biết Người dân cần biết

Tiêu đề Chuyên mục Số lượt xem Ngày xuất bản
Thông báo lịch trực các ngày nghỉ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 179 31/01/2019
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên 2018-2019 353 17/01/2019
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019 Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên 2018-2019 594 19/12/2018
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 797 07/11/2018
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2017-2018 (đợt 2) Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 699 06/11/2018
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 945 23/10/2018
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 801 20/09/2018
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thu Huyện uỷ Tháng 9 năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 500 30/08/2018
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển và triển khai một số nội dung trong tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1884 29/08/2018
Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2560 17/08/2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Lê Thị Mai Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 2053 10/08/2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Thị Hoài Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1898 10/08/2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Phạm Thị Điểm Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1822 10/08/2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Phi Thắng Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1753 10/08/2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2). Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1813 09/08/2018
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2). Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 1857 09/08/2018
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND - UBND huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 5001 06/10/2016
Lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy Châu Đức Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 929 08/08/2018
Về việc tạm ngừng hoạt động của Bộ phận cấp Căn cước công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Châu Đức Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 1295 11/07/2018
Nội quy Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 2257 28/06/2018