Người dân cần biết Người dân cần biết

Tiêu đề Chuyên mục Số lượt xem Ngày xuất bản
Các thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020 216 01/10/2019
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020 207 01/10/2019
Về việc chi tiết tổ chwucs xét tuyển vien chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020 164 20/09/2019
Về việc thay đổi lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 95 30/09/2019
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 Thông báo: Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020 1036 09/08/2019
Kết quả điểm thi của các thí sinh trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu năm 2018 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 234 09/08/2019
Công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 231 12/07/2019
Thông báo về việc tạm nhưng hoạt động của Bộ phận cấp Căn cước công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 358 26/06/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện 5.583,2m2 để đầu tư xây dựng dự án Siêu thị tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 445 04/06/2019
V/v:đăng tảidự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 324 16/05/2019
Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 453 26/04/2019
Lịch trực các ngày nghỉ nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc tế Lao động 01/5 của Lãnh đạo UBND huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 475 26/04/2019
Lịch trực các ngày nghỉ nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc tế Lao động 01/5 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Dự án đầu tư, mua sắm công 446 26/04/2019
Lịch tiêp công dân định kỳ của Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai năm 2019 Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo 535 23/04/2019
Niêm yết danh sách kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trong kỳ xét tuyển năm học 2018-2019. Thông báo: Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên 2018-2019 611 01/04/2019
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 1025 02/04/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 198,0m2; quyền sử dụng đất diện tích 553,53m2 và quyền sử dụng đất diện tích 256,4m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 873 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 807 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 1037 04/03/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Thông báo: Thông báo tuyển dụng Thông báo Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng giáo viên năm 2017 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng Giáo viên năm 2016 Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng sự nghiệp ngành văn hóa Thông báo tuyển dụng » Tuyển dụng công chức cấp xã 773 04/03/2019